Dřevěné podlahy

Výroba dřevěné ručně hoblované palubové podlahy je součástí tesařského řemesla. V každé staré chalupě byly dřevěné podlahy a v mnohých je nalezneme ještě dnes. Je to touha člověka obklopit se něčím čistým, teplým a opracovaným.

Materiál pro dřevěné podlahy vybírám ze širokých sukatých borových prken tloušťky 30 mm. Prkna ohraním na šířku blížící se 240 mm. Pochozí povrch podlahového prkna hobluji ručně hoblíkem uběrákem, kdy dosáhnu nezaměnitelného otisku ručního opracování a hrany lehce srazím také hoblíkem pro zvýraznění jednotlivých podlahových prken a pro minimalizaci poškození podlahových prken během jejich životnosti.

Palubová podlaha je kladena na polštáře tvořící dřevěný rošt o rozteči asi 500 mm.

Samotná podlahová prkna mezi sebou mohou být spojována jen „na sraz“ srážením k sobě ohraněnými hranami, pak jsou k roštu přibíjena obvykle šikmo pro lepší dotažení skrze podlahové prkno s viditelnými hlavičkami hřebíků. Dále může být v podélné hraně podlahového prkna vytvořena „polodrážka“ nebo může být vyfrézována pro téměř dokonalé spojení podlahových prken „pero + drážka“. Pak jsou jednotlivá prkna k roštu probíjena hřebíky skrze drážku, takže hřebíky nejsou po položení podlahy viditelné. Doporučuji podlahu k polštářům také lepit PU truhlářským lepidlem, které lehce vypěňuje mezery. Čela prken se obvykle spojují „na sraz“.

a - skryté přibíjení prken palubové podlahy s perem a drážkou; b - částečně skryté přibíjení prken s polodrážkou; c - přibíjení podlahových prken spojených na sraz - lepšího dotažení dosáhneme šikmým zatloukáním hřebíků
1 - palubka (podlaha); 2 - polštář; 3 - skoba (kramle) na zajištění klínků; 4 - podložka tvarovaná podle profilu podlahového prkna; 5 - dva tvrdé klínky na stahování prken
Při kladení palubové dřevěné podlahy na rovný zpevněný podklad bez roštu, jako plovoucí podlahu, se pod prkna podloží podlahová fólie. Ta dorovná drobné nerovnosti. Na ni pak klást prkna s nanášením podlahářského lepidla do pera. Je vhodné použít stahovací pásy a těmi dotahovat jednotlivé řady kladených podlahových prken do doby zavadnutí lepidla.
Pokud si vyberete systém plovoucí dřevěné podlahy, je nutno dodržet všechny zásady pro její kladení. Po položení dřevěná podlaha funguje jako celek, a proto musím o obvodu ponechat 15-20 mm dilatační mezeru, která bude po dokončení podlahy zalištována lištou kotvenou do stěny, nikoliv do podlahy, aby ponechala podlahu pod sebou se pohybovat. Jednotlivé řady podlahových prken se musí překrývat (tvořit vazbu) o minimálně 300 mm.