Tesané trámy

Dřevěné ručně tesané trámy vyrábím, až na malé odchylky, dle původních technologií starých tesařů.

Výroba ručně tesaných dřevěných trámů na zakázku přesně dle vašich požadavků probíhá po zaměření prostoru u zákazníka, kde si osobně pohovoříme o detailech a dalších možnostech. Po závazném objednání trámů vybírám dřevo pro jejich výrobu. Dřevo je vhodné z těžby z období vegetačního klidu dřevin.
Vybraný strom pokácím, nakrátím na délky požadovaných trámů a navalím na podkladky. Menší kulány z důvodu lepší manipulace opracovávám na tesařských kozách.
Kulány prohlédnu, poválím je a na čela obkreslím tužkou dle předem připravené šablony budoucí průřez tesaného trámu. Šablonu umisťuji pomocí vodováhy. Pokud byla šablona umístěna nedbale, na každém konci kulánu pootočená vůči ose kulánu, resp. budoucí ose tesaného trámu, tak trám bude po otesání „do vrtule“ (nechtěné pootočení) a nebo „do šroubovice“ (chtěné pootočení). Tohoto efektu se někdy dá i záměrně využít za účelem vzniku „přenesených forem“.
Dále napnu provázek za pomocí dvou připínáčků přes příslušné rohy obkreslených budoucích hran trámu. Provázek vedu svislou rovinou náležící budoucí straně trámu. Obvykle jako první obkreslovanou rovinu a tesanou stranu si vybírám tu, kde bude nejméně otesáváno a často je to i ta strana, která má menší rozměr průřezu tesaného trámu. Napnutý provázek obkreslím fixem nebo křídou. Brnkání čáry je v tomto případě nevhodné.
Nyní je kulatina připravena pro vrubování. Původně se vrubování provádělo sekerou s dlouhým topůrkem a symetrickým ostřím a to tak, že byl kulán otočen tesanou rovinou vodorovně, kdy bylo vrubování prováděno padající sekerou po asi 40 cm. Takto prý tnuli dva tesaři proti sobě stojící, každý na jedné straně opracovávaného kulánu. Záseky vedli až k rovině tvořící stranu trámu. Další možnost provádění tnutí (v případě, že pracoval jen jeden tesař) byl způsob, kdy tesař stojí na kulánu a mezi rozkročenými nohami ve stoje, obvykle jedním sekem (u slabších kulánů) přetíná vlákna do potřebné hloubky – nazývá se tnutí. V tomto případě mám trám pootočený tak, že strana která bude právě tesaná náleží svislé rovině a po provedení záseků se kulán již nepootáčí o 90st. nýbrž přímo se hrubuje.
Dnes si práci usnadním. Kulán si pokoulím tak, že právě obkreslenou rovinu budu mít vodorovně a lehce si ho založím proti dalšímu koulení. Provedu „záseky“ které v tomto případě budou zářezy, protože je řežu řetězovou motorovou pilou. Řez je vedený radiálně. Práci si tím usnadním a na výsledný vzhled povrchu ručně tesaného trámu nemají zářezy vůbec žádný vliv.
Kulány menších rozměrů je třeba přichytit kramlí k tesařské koze, vetší kulány stačí zaklínovat nebo svalit do prohlubně v podkladku. Nyní je kulán připraven k tesání.
Výroba ručně tesaných dřevěných trámů pokračuje hrubováním za použití speciálních tesařských seker, sekery bradatice nebo hlavatky. Odsekávání štěpů je o to jednodušší, čím jsem si dal více záležet na vrubování.
Lícováním je nazýváno ruční tesání trámů, kdy je povrch tesaného trámu začišťován sekerou širočinou po hrubování. Při tesání trámů menších průřezů a při dobře provedeném vrubování je upuštěno od hrubování a jen lícuji. Používám k tomu jen širočinu.
Nyní mám hotové ručně tesané dřevěné trámy, které je možno pro použití do obývaných interiérů opracovávat dále.
Tesané trámy začišťuji pořízem a tím získávám uhlazenější povrch. Povrch může být také hoblovaný hoblíkem uběrákem.
Dle přání mohu na tesaném trámu zhotovit okrasné prvky, jako jsou voluty, kanelury nebo labí. Labí může být se zrcátkem nebo bez zrcátka.